TBT Logistic

ADR Transport

Volgens het Europese Akkoord aangaande het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen op de Weg (ADR), mag een voertuig alleen gevaarlijke goederen transporteren als hij is uitgerust met beschermende uitrusting.