TBT Logistic

Algemene goederen

De term ‘algemene goederen’ omvat een zeer uitgebreide en diverse verzameling van goederen en producten. Onder deze categorie vallen alle goederen die op een willekeurig moment met “normale transport” kunnen worden vervoerd. Echter, vallen goederen die door bepaalde eigenschappen of door een bepaalde grootte alleen met speciaal transport kunnen worden vervoerd hier niet onder. Algemene goederen kunnen zowel in “full transport” (FTL) als in bulk (LTL) worden vervoerd.